O mnie

dr hab. Grzegorz Grochowski prof. UG

Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Katolickiej w Warszawie.

Autor wykładów, szkoleń, warsztatów i organizator konferencji na temat rozwoju osobistego i odkrywania talentów. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad fenomenem ludzkiego talentu, geniuszu i przywództwa. (min. autorskie wykłady: "Talent w świetle nauki", "Zarządzanie talentami w społeczeństwie jutra", "Geniusz przywódcy w optyce naukowej").

Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 100 publikacji drukowanych, audiobooków oraz filmów dokumentalnych o charakterze naukowym, popularyzatorskim i edukacyjnym. 

Prezes Fundacji WIEM I UMIEM zajmującej się budową społeczeństwa obywatelskiego, kreatywną edukacją i promocją uczenia się przez całe życie. Opracowuje i realizuje projekty społeczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi.

 

Współpracuje również jako ekspert z ogólnopolską i europejską inicjatywą Tato.net, której celem jest wspieranie rozwoju kompetencji ojcowskich. W wolnych chwilach muzyk i kompozytor.

d49ffc20-7a2d-4f45-8bcc-26096334d05d.jpg